• Post published:20 lutego 2023
You are currently viewing Turniej o Puchar PFKC curlingu na wózkach – Otwarte zgłoszenia

Turniej o Puchar PFKC w Curlingu na wózkach zostanie rozegrany w dniach 21-23 kwietnia 2023 r. w hali Curling Łódź.

Dokładny harmonogram, system rozgrywek oraz wysokość wpisowego zostaną ogłoszone po zamknięciu zgłoszeń, zależnie o ich liczby. Turniej wyłoni drużynę, która uzyska nominację do reprezentacji na World Wheelchair Curling B Championship (WWhBCC) 2023, które odbędą się w listopadzie 2023 w Lohji w Finlandii.

PFKC zaznacza, iż obecnie nie dysponuje środkami finansowymi, umożliwiającymi pokrycie kosztów wyjazdu reprezentacji na te zawody, co oznacza, iż drużyna zwycięska Turnieju o Puchar PFKC w Curlingu na Wózkach będzie zobowiązana do pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów związanych z wyjazdem, pobytem oraz udziałem w MŚ-B w Finlandii.

W przypadku awansu reprezentacji do Mistrzostw Świata drużyna zwycięska zachowuje prawo do udziału w tychże zawodach (planowanych na marzec 2024 r.).

Zgłoszenia do Turnieju o Puchar PFKC w Curlingu na Wózkach należy przesyłać na adres: pfkc@pfkc.pl w terminie do 6 marca 2023 roku.