ZARZĄD kadencji 2022–2026

Łukasz Janczar

Prezes

Michał Chudziński

Wiceprezes

Marta Pluta

sekretarz

Krzysztof Domin

Członek zarządu

Piotr Jurczyk

Członek zarządu

Komisja rewizyjna

Kamil Gęśla

Przewodniczący

Agnieszka Wojtysiak

Sekretarz

Rafał Krystkiewicz