Koordynatorzy GPPJ:
Bartosz Łobaza, Julia Jawień

Program rozwoju curlingu „Grand Prix Polski Juniorów w Curlingu” jest ogólnopolskim programem o sportowo-społecznym charakterze, adresowanym do młodzieży trenującej curling.

Jednym z priorytetów w tym projekcie jest promocja idei olimpijskiej oraz curlingu, jako pełnoprawnej dyscypliny sportu. Podstawowe cele programu to integracja środowiska curlingowego wokół idei młodzieżowego współzawodnictwa, promocji zdrowej i opartej o zasady fair-play rywalizacji oraz tworzenie nowoczesnych form organizacji zawodów.
„Grand Prix Polski Juniorów w Curlingu” daje trenerom narzędzie do szkolenia i rozwijania zawodników, a rywalizującej młodzieży przedsmak emocji oraz możliwość stworzenia wizji seniorskiego uczestnictwa w zawodach najwyższej rangi międzynarodowej. Każda, najbardziej profesjonalna droga sportowca, rozpoczyna się od zawodów dla dzieci i młodzieży.

Cykl zawodów składa się z kilku turniejów, w których uczestnicy cyklu rywalizują w swojej kategorii wiekowej. Harmonogram turniejów w sezonie 2023/2024:

– GPPJ GIŻYCKO 1-3.09.23
– GPPJ PAWŁOWICE10-12.11.23
– CJCT ŁÓDŹ 24-26.11.23
– GPPJ KRAKÓW *XII 23 – II 24
– GPPJ ŚWIDNICA *22-24.03.24
– FINAŁ GPPJ ŁÓDŹ 19-21.04.24

Celami pośrednimi cyklu jest ponadto:

  • Zwiększenie motywacji do treningu, dając możliwość sprawdzenia się w rywalizacji sportowej;
  • Zwiększenie atrakcyjności uprawiania curlingu przez młodzież, dzięki możliwości podróżowania na turnieje i odwiedzanie różnych miast;
  • Zwiększenie atrakcyjności uprawiania curlingu, dając możliwość zapoznawania zawodników z innych klubów curlingowych;
  •  Zaznajomienie młodzieży z trybem życia sportowca w postaci wyjazdów na zawody;
  • Podniesienie poziomu sportowego poprzez wprowadzenie rywalizacji;
  • Umożliwienie zdobywania doświadczenia w grze z różnymi przeciwnikami;
  • Zachęcenie do zwiększania liczby zawodników juniorskich w klubach;
  • Promocja curlingu jako pełnoprawnej dyscypliny sportu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY KLUBY ZAINTERESOWANE ZORGANIZOWANIEM ZAWODÓW DLA JUNIORÓW W TYM LUB PRZYSZŁYM SEZONIE DO KONTAKTU Z KOORDYNATORAMI CYKLU: koordynator.gppj@gmail.com