Polska Federacja Klubów Curlingowych jest organizacją pozarządową, która realizuje zadania związane z popularyzacją i rozwojem curlingu w Polsce. Federacja została założona w grudniu 2010 roku. Aktualnie jest ona największym związkiem sportowym w tej dyscyplinie sportu.

Nasza misja

Misją Polskiej Federacji Klubów Curlingowych jest organizacja curlingu w Polsce mająca na celu wykorzystanie potencjału tej dyscypliny. Federacja opracowuje strategię rozwoju curlingu w naszym kraju, pragnąc zapewnić rozwój obecnym i przyszłym pokoleniom sportowców. Dzięki prowadzeniu obozów i szkoleń dla zawodników, instruktorów, ice-masterów i sędziów PFKC stara się zagwarantować klubom odpowiednie warunki do prowadzenia procesu szkoleniowego. Organizacja turniejów ogólnopolskich, lig i innych rozgrywek daje możliwość współzawodnictwa zawodników na każdym poziomie zaawansowania, od rekreacyjnego do wyczynowego.

Federacja dąży do popularyzacji curlingu w Polsce poprzez wsparcie istniejących klubów oraz środowisk zainteresowanych utworzeniem klubów curlingowych. Utrzymywanie stałych kontaktów z mediami i prowadzenie mediów społecznościowych pozwala budować rozpoznawalność dyscypliny. PFKC podejmuje też kroki mające na celu współpracę z instytucjami, organizacjami, oraz prywatnymi podmiotami w celu rozwoju infrastruktury sportowej oraz pozyskania finansowania na realizację zadań statutowych.

Szczególne miejsce w naszej misji zajmują młodzi ludzie, dlatego PFKC dąży do rozwoju curlingu przede wszystkim od poziomu juniorskiego. Rywalizacja sportowa w kraju, oprócz przygotowania do współzawodnictwa na najwyższym światowym poziomie, pozwala także na zwrócenie uwagi na istotną rolę aktywność fizycznej już od najmłodszych lat. Idea fair play, którą kierujemy się w curlingu, z korzyścią może też wpływać na życie codzienne i wyrabianie właściwych nawyków.

Kluby zrzeszone w PFKC prowadzą także szkolenia oraz wydarzenia sportowe w curlingu na wózkach – z udziałem osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (dyscyplina paraolimpijska) oraz głuchoniemych i niesłyszących. Zawodnikom z potrzebami szczególnymi wynikającymi z niepełnosprawności staramy się zapewniać warunki zapewniające komfort treningów i rywalizacji sportowej na warunkach spełniających najwyższe standardy.