• Post published:21 lutego 2024
You are currently viewing Zmiany w zarządzie

Informujemy, że dnia 21.02.2024 zarząd PFKC przyjął rezygnację Wojciecha Nowakowskiego przesłaną elektronicznie dnia 20.02.2024. 

Wojciech Nowakowski w Zarządzie PFKC działał w kadencji 2022-2026. Pełnił funkcję sekretarza oraz koordynatora ds.curlingu na wózkach.

Dziękujemy za pracę na rzecz polskiego curlingu oraz życzymy powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.