• Post published:13 czerwca 2024
You are currently viewing Spotkania otwarte online

W związku ze zgłaszanymi potrzebami, zapraszamy na otwarte spotkania online dotyczące curlingu żeńskiego oraz curlingu juniorskiego w Polsce. Głównymi tematami będzie rozwój oraz bieżące wyzwania każdej z grup.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie zainteresowane strony czyli zawodników, trenerów, rodziców, kluby, sponsorów, a także kibiców mających pomysły i/lub możliwości wsparcia rozwoju tych grup zawodniczych. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele federacji.

  • Curling żeński – 19.06.2024 godzina 19:00

Link spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE1NmE4NGEtYmJkNC00YWUyLThkM2EtZWE0ZmEyMzBlYzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22574af2a7-8a79-4f71-8000-fa5fa1145ce5%22%2c%22Oid%22%3a%227173f89c-f576-42dd-a06e-f0edb2f2d9f3%22%7d

  • Curling juniorski 20.06.2024 godzina 20:00

Link spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFlNDM0MDUtOGQxNC00MWU5LWE2M2EtOTU0OTczM2U1MzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22574af2a7-8a79-4f71-8000-fa5fa1145ce5%22%2c%22Oid%22%3a%227173f89c-f576-42dd-a06e-f0edb2f2d9f3%22%7d