• Post published:31 lipca 2023
You are currently viewing Mistrzostwa Polski Juniorów

W dniach 13-15.10.2023 planowane jest rozegranie Mistrzostw Polski Juniorów w kategoriach Kobiet i Mężczyzn. Zawody odbędą się w hali Curling Łódź przy ulicy Śnieżnej 10 w Łodzi.

Zwycięskie drużyny otrzymają prawo do reprezentowania Polski podczas Mistrzostw Świata Juniorów grupy B obywających się w dniach 8-19 grudnia w Lohji, w Finlandii. W przypadku awansu do MŚ grupy A drużyny zachowają prawo do reprezentowania Polski w tych zawodach.

Informujemy również, iż na tę chwię PFKC nie ma możliwości dofinansowania wyjazdu i udziału drużyn w MŚ, ale Federacja podejmuje wszelkie starania w celu pozyskania środków na sfinansowanie startu.

Zgłoszenia prowadzone są drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu pfkc@pfkc.pl i będą przyjmowane do dnia 13 sierpnia 2023 roku.

Ważne zgłoszenie powinno być wysłane przez klub oraz zawierać :

– imiona i nazwiska zawodników,

– numery licencji zawodniczych PFKC (numery KZ PFKC),

– obywatelstwo zawodnika,

– imię i nazwisko trenera (opcjonalnie),

– nazwę reprezentowanego klubu.

Do startu w zawodach uprawnieni są zawodnicy, którzy nie ukończyli 21 lat do 30 czerwca 2023 roku.

Wpisowe do turnieju zostanie skalkulowane na podstawie ilości zgłoszonych drużyn i podane do wiadomości po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

UWAGA! Zawody będą miały status Mistrzostw Polski, w związku z czym zawodnicy zobowiązani będą do posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o sporcie.