• Post published:1 grudnia 2023
You are currently viewing Zgłoszenia do PLC Par Mieszanych otwarte

Otwieramy zgłoszenia do Polskiej Ligi Curlingu Par Mieszanych 2024!!!

Zgłoszenia i licencje zawodnicze

Zgłoszenia do rozgrywek przyjmujemy przez klub macierzysty pary lub jednego z zawodników danej pary. W rozgrywkach nie jest wymagana jednolita przynależność klubowa obojga zawodników, przy czym klub macierzysty zawodnika, który nie zgłasza pary do rozgrywek musi wyrazić zgodę, w formie pisemnej, na udział zawodnika w rozgrywkach, zgodnie z Regulaminem Przynależności Klubowej. Wszyscy zawodnicy obowiązani są posiadać ważne licencje zawodnicze.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres liga@pfkc.pl w terminie do dnia 17 grudnia 2023 r.

Format rozgrywek

PFKC zastrzega sobie możliwość zmiany opisanego poniżej systemu w zależności od liczby zgłoszeń.

Rozgrywki odbędą się na dwóch poziomach rozgrywkowych. W pierwszej dywizji zagra 6 lub 8 par, zakwalifikowanych uprzednio na podstawie poniższych kryteriów:

1)     TOP 4 1. PLC PM 2023, Walczak/Augustyniak

2)     TOP 4 1. PLC PM 2023, Szeliga-Frynia/Frynia

3)     TOP 4 1. PLC PM 2023, Dyderska/Telak

4)     TOP 4 1. PLC PM 2023, Bylina/Nowakowski

5)     TOP 2 2. PLC 2023, brak rozgrywek w sezonie 2022/2023

6)     TOP 2 2. PLC 2023, brak rozgrywek w sezonie 2022/2023

7)     TOP 2 MP PM 2023, Lipińska/Stych

8)     TOP 2 MP PM 2023, Kubak/Nowak

W razie możliwości utworzenia w tym sezonie 2. PLC Par Mieszanych, wakaty na pierwszym poziomie rozgrywkowym obejmujące kryterium „TOP 2 2. PLC” nie zostaną uzupełnione, a poziom ligowy zostanie zmniejszony do 6 drużyn.

W razie niezgłoszenia się do rozgrywek którejkolwiek z drużyn uprawnionych do gry na pierwszym poziomie rozgrywkowym, wakaty zostaną uzupełnione kolejnymi drużynami z 1. PLC 2023 (TOP 4 1. PLC) oraz kolejnymi drużynami z MP 2023 (TOP 2 MP).

Na drugim poziomie rozgrywkowym zagrają wszystkie pozostałe zgłoszone zespoły.

Termin rozgrywek

  1. PLC Par Mieszanych
  • w razie 8-drużynowej ligi: 24-25 lutego 2024 r., 13-14 kwietnia 2024 r.
  • w razie 6-drużynowej ligi: 12-14 kwietnia 2024 r.
  1. PLC Par Mieszanych
  • w zależności od liczby zgłoszeń: 11-14 kwietnia 2024 r. lub 12-14 kwietnia 2024 r.

Wpisowe

  1. PLC Par Mieszanych
  • w razie 8-drużynowej ligi: ok. 1.700 zł
  • w razie 6-drużynowej ligi: ok. 1.300 zł
  1. PLC Par Mieszanych
  • uzależnione od liczby zgłoszeń: ok. 1.200 zł

Kryteria kwalifikacyjne do 1. PLC Par Mieszanych 2025

1)     1. PLC 2024 – 4 najwyżej sklasyfikowane zespoły

2)     2. PLC 2024 – 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły

3)     MP PM 2024 – 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły

Kryteria kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski Par Mieszanych 2024

1)     Mistrz Polski 2023, Walczak/Augustyniak

2)     1. PLC Par Mieszanych – 3 najwyżej sklasyfikowane zespoły

3)     Eliminacje MP PM 2024 – 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły