• Post published:3 lipca 2023
You are currently viewing Wracają Mistrzostwa Polski! Ruszyły zgłoszenia do MP par mieszanych 2023.

Po przerwie w rozgrywkach o takim statusie, następuje kolejny krok w naprawie polskiego curlingu – wracają Mistrzostwa Polski. Poza medalami, curlerzy walczyć będą także o uzyskanie prawa startu jako reprezentacja naszego kraju na rozgrywkach rangi Mistrzostw Europy i Świata – tym samym w kalendarzu zastępują zeszłosezonowe Turnieje o Puchar PFKC.

Jako pierwsze, zgodnie z ogłoszonym w czerwcu kalendarzem rozgrywek, odbędą się Mistrzostwa Polski par mieszanych, do których zgłoszenia właśnie ruszają. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym komunikatem:

MISTRZOSTWA POLSKI PAR MIESZANYCH 2023 – KOMUNIKAT NR 1

Mistrzostwa Polski Par Mieszanych 2023 będą się składały z Eliminacji (29 września – 1 października 2023 r.) oraz Finałów (27-29 października 2023 r.). Wszystkie rozgrywki odbędą się w Curling Łódź przy ulicy Śnieżnej 10 w Łodzi.

Eliminacje będą się składały z dwóch rund. Udział w 1. Rundzie Eliminacji wezmą wszystkie zgłoszone pary, które nie uzyskały dotychczas kwalifikacji do 2. Rundy Eliminacji albo Finałów. Awans do 2. Rundy uzyskają 4 najwyżej sklasyfikowane pary.

2. Rundzie Eliminacji udział weźmie 8 drużyn. Pary będą rywalizowały o 2 pozostałe miejsca w Finałach Mistrzostw Polski systemem double knock-out. W ubiegłym sezonie, 4 pary uzyskały kwalifikację do 2. Rundy Eliminacji poprzez rozgrywki PLC 2023, tj.:

– Paszek/Paszek (PLC #4)

– Kubak/Nowak (PLC #5)

– Różańska/Piotrowicz (PLC #6)

– Bodnar/Paradowski (PLC #7)

Wpisowe do Eliminacji MP uzależnione będzie od ogólnej liczby zgłoszeń do rozgrywek i zostanie opublikowane po ich zamknięciu. Wpisowe będzie płatne na rachunek bankowy PFKC w terminie do dnia 27 lipca 2023 roku. Drużyny, które nie opłacą wpisowego w terminie zostaną usunięte z listy startowej.

Wszelkie wakaty powstałe w wyniku niezgłoszenia się drużyn uprawnionych do rywalizacji
w 2. Rundzie Eliminacji będą uzupełniane kolejnymi drużynami Turnieju o Puchar PFKC 2022, zgodnie z zajętymi przez nie lokatami.

W razie niezgłoszenia się wystarczającej liczby drużyn Eliminacje będą składały się z jednej rundy eliminacyjnej zamiast dwóch.

Finałach udział weźmie 6 par – 2 pary zakwalifikowane w Eliminacjach oraz 4 pary zakwalifikowane w ubiegłym sezonie poprzez Turniej o Puchar PFKC Par Mieszanych 2022 oraz PLC 2023, tj.:

– Walczak/Augustyniak (Team Polska)

– Szeliga-Frynia/Frynia (PLC #1)

– Dyderska/Telak (PLC #2)

– Bylina/Nowakowski (PLC #3)

Drużyny będą rywalizowały systemem single round-robin + pólfinał (2v3) + finał. Zwycięzca rozgrywek uzyska prawo reprezentowania Polski podczas grudniowego World Mixed Doubles Qualification Event 2023. W przypadku awansu reprezentacji do Mistrzostw Świata, para ta zachowa prawo reprezentowania Polski podczas tych rozgrywek.

Wpisowe do Finałów wynosi 1.400 złotych i jest płatne na rachunek bankowy PFKC w terminie do dnia 27 lipca 2023 roku. Drużyny, które nie opłacą wpisowego w terminie zostaną usunięte z listy startowej.

Wszelkie wakaty powstałe w wyniku niezgłoszenia się drużyn uprawnionych do rywalizacji w Finałach rozgrywek będą uzupełniane drużynami, kolejno z PLC 2022/2023, a następnie z Turnieju o Puchar PFKC 2022, zgodnie z zajętymi przez nie lokatami.

Zgłoszenia do wszystkich etapów MP Par Mieszanych prowadzone są drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu pfkc@pfkc.pl i będą przyjmowane do dnia 20 lipca 2023 roku.

Ważne zgłoszenie powinno zawierać:

– imiona i nazwiska zawodników,

– numery licencji zawodniczych PFKC (numery KZ PFKC),

– obywatelstwo zawodnika,

– imię i nazwisko trenera (opcjonalnie),

– nazwę reprezentowanego klubu.

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 Regulaminu przynależności klubowej PFKC do udziału w rozgrywkach uprawnieni są wyłącznie zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą (dotychczas funkcjonujące Karty Zawodnika PFKC stają się licencjami zawodniczymi). W sytuacji, gdy zawodnik reprezentuje klub inny niż macierzysty, powinien dostarczyć na kontaktowy adres e-mail zgodę klubu macierzystego na start w barwach innego klubu, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Zawodnik, który nie spełni tego wymogu, nie zostanie dopuszczony do startu.

UWAGA! Zawody będą miały status Mistrzostw Polski, w związku z czym do udziału w rozgrywkach dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie. Zawodnik będzie obowiązany okazać badania sędziemu rozgrywek przed ich rozpoczęciem, pod rygorem niedopuszczenia do startu.

Koordynatorem rozgrywek par mieszanych w sezonie 2023/2024 jest Jeremi Telak. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pfkc@pfkc.pl