• Post published:19 lipca 2023
You are currently viewing Ruszają zgłoszenia do Polskiej Ligi Curlingu!


Zaczynamy zapisy na rozgrywki PLC w sezonie 2023/2024 w kategoriach: kobiet i mężczyzn.
Rozgrywki kobiet, podobnie jak w ubiegłym sezonie, odbędą się na dwóch poziomach rozgrywkowych (Ekstraliga Kobiet i 1. PLC Kobiet). Rozgrywki mężczyzn odbędą się na czterech poziomach
rozgrywkowych (Ekstraliga Mężczyzn, 1. PLC Mężczyzn, 2. PLC Mężczyzn i 3. PLC Mężczyzn).
Kalendarz rozgrywek znajduje się na tutaj.


Rozgrywki PLC są integralnym system Mistrzostw Polski w kategoriach Kobiet i Mężczyzn. 3 najlepsze drużyny z Ekstraligi kobiet i 4 z Ekstraligi mężczyzn uzyskają bezpośredni awansu do finałów Mistrzostw Polski.


Zgłoszenia


Zgłoszenia do PLC w kategoriach kobiet i mężczyzn zostały otwarte i potrwają do dnia 8 sierpnia 2023 roku. Zgłoszenia, jak w latach ubiegłych, przyjmujemy poprzez formularz dostępny pod niżej wskazanym linkiem. Zgłoszenia nadesłane po upływie terminu zgłoszeń trafią na listę rezerwową.


Link do zgłoszeń:
https://forms.gle/zLhWy7W27fmvPbHv7


Nagrody finansowe
Podobnie jak w latach ubiegłych, na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Informacja dotycząca wysokość nagród finansowych w poszczególnych ligach znajduje się w załączniku.


Wpisowe
Wysokość wpisowego podana jest w załączniku. Prosimy pamiętać, iż podana wysokość wpisowego stanowi szacunkową wartość i może ulec zmianom, w zależności od liczby zgłoszeń na poszczególnych poziomach.


UWAGA! Zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 Regulaminu przynależności klubowej PFKC do udziału w rozgrywkach uprawnieni są wyłącznie zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą (dotychczas funkcjonujące Karty Zawodnika PFKC stają się licencjami zawodniczymi). Licencja musi być wydana na klub, który zawodnik reprezentuje w rozgrywkach. W sytuacji, gdy zawodnik reprezentuje klub inny niż macierzysty, powinien dostarczyć na kontaktowy adres e-mail porozumienie o wypożyczeniu zawodnika, stanowiące Załącznik Nr 2 do Regulaminu przynależności klubowej PFKC, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Zawodnik, który nie spełni tego wymogu, nie zostanie dopuszczony do startu.


UWAGA! Uczestnicy rozgrywek PLC zobowiązani będą do posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o sporcie.


Wszelkie pytania dotyczące rozgrywek opisanych niniejszym komunikatem prosimy kierować na
adres: liga@pfkc.pl