• Post published:6 września 2023
You are currently viewing Mistrzostwa Polski Seniorów – Komunikat organizacyjny nr 1

W dniach 1-3 grudnia 2023 w hali Curling Łódź rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Seniorów.

Zwycięskie drużyny otrzymają prawo do reprezentowania Polski podczas Mistrzostw Świata Seniorów, które zaplanowane są na termin 20-27 kwietnia 2024 (do potwierdzenia przez WCF).

Informujemy również, iż na tę chwilę PFKC nie ma możliwości dofinansowania wyjazdu i udziału drużyn w MŚ, ale Federacja podejmuje wszelkie starania w celu pozyskania środków na sfinansowanie startu.

Zgłoszenia prowadzone są drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu pfkc@pfkc.pl i będą przyjmowane do dnia 22 września 2023 roku.

Ważne zgłoszenie powinno być wysłane przez klub oraz zawierać :

– imiona i nazwiska zawodników,

– numery licencji zawodniczych PFKC (numery KZ PFKC),

– obywatelstwo zawodnika,

– imię i nazwisko trenera (opcjonalnie),

– nazwę reprezentowanego klubu.

Do startu w zawodach uprawnieni są zawodnicy, którzy ukończyli 50 lat do 30 czerwca 2023 roku.

W załączeniu pierwsza wersja regulaminu rozgrywek.

Wpisowe do turnieju zostanie skalkulowane na podstawie ilości zgłoszonych drużyn i podane do wiadomości po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

UWAGA! Zawody będą miały status Mistrzostw Polski, w związku z czym zawodnicy zobowiązani będą do posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o sporcie.