• Post published:1 czerwca 2023
You are currently viewing Dziękujemy!

Z dniem wczorajszym weszły w życie rezygnacje z członkostwa w Zarządzie PFKC Agnieszki Kachel oraz Marcina Madeja. Zarząd PFKC przyjął złożone rezygnacje.

Agnieszka Kachel w Zarządzie PFKC działała w kadencjach 2014-2018, 2018-2022 oraz w obecnej 2022-2026. W trakcie swojej społecznej pracy pełniła m.in. funkcję Wiceprezesa Federacji, zajmowała się kwestiami sportowymi (ze szczególnym uwzględnieniem sportu osób z niepełnosprawnościami), kontaktami z partnerami międzynarodowymi i krajowymi oraz także w ostatnim czasie PR i marketingiem. Działanie w zarządzie Agnieszka łączyła z grą w drużynie ISRS „Culani”.

Marcin Madej w Zarządzie PFKC działał w kadencjach 2014-2018, 2018-2022 oraz w obecnej 2022-2026, wcześniej także zasiadając w Komisji Rewizyjnej. W trakcie swojej społecznej pracy pełnił m.in. funkcję Skarbnika oraz Sekretarza Federacji, zajmował się kwestiami finansowymi oraz organizacyjnymi. Działania w zarządzie Marcin łączył z grą w drużynach klubu MCC Warszawa.

Podczas pracy ostatnich kadencji wiele dobrego wydarzyło się w polskim curlingu. Wszystkie aspekty nie byłyby możliwe bez ciężkiej, konsekwentnej i długoletniej pracy społecznej Agnieszki i Marcina. Serdecznie dziękujemy za ich wkład w polski curling, życzymy powodzenia na dalszych ścieżkach i liczymy na wsparcie polskiego curlingu w pozostałych formach.

Dziękujemy!