Federacja

Celem Polskiej Federacji Klubów Curlingowych jest działalność zmierzająca do rozwoju i popularyzacji curlingu w Polsce. Federacja została założona w grudniu 2010 roku przez trzy kluby - Krakowski KC, Śląski KC i Media CC. Jednak swoją działalność faktycznie rozpoczęła w 2014 roku kiedy do PFKC przystąpiło 11 kolejnych klubów. W kolejnych latach dołączały kolejne kluby. Od tego czasu Polska Federacja Klubów Curlingowych jest największym związkiem sportowym w Polsce w tej dyscyplinie sportu.

Celem Federacji jest wspieranie rozwoju curlingu w Polsce poprzez m.in.:
• promocję curlingu w naszym kraju,
• organizacje turniejów ogólnopolskich,
• organizacje obozów i szkoleń dla zawodników, instruktorów, ice-masterów, sędziów,
• wsparcie klubów i środowisk zainteresowanych utworzeniem klubów curlingowych.