Federacja

Polska Federacja Klubów Curlingowych powstała 11 grudnia 2010 roku w Krakowie. Oragnizacja ta została założona przez trzy kluby - Krakowski Klub Curlingowy, Śląski Klub Curlingowy oraz Media Curling Club z Warszawy.

Celem Federacji jest wspieranie rozwoju curlingu w Polsce poprzez m.in.:
• promocję curlingu w naszym kraju,
• organizacje turniejów ogólnopolskich,
• organizacje obozów i szkoleń dla zawodników, instruktorów, ice-masterów, sędziów,
• wsparcie klubów i środowisk zainteresowanych utworzeniem klubów curlingowych.