Władze

ZARZĄD

Łukasz Janczar - Prezes
Agnieszka Kachel - Wiceprezes
Marcin Madej - Sekretarz
Kamil Gęśla - Skarbnik
Michał Chudziński - Członek

KOMISJA REWIZYJNA
Bartłomiej Schmidt
Krzysztof Bąk
Bartosz Jakubowski