Władze

ZARZĄD

Bartłomiej Schmidt - Prezes
Łukasz Janczar - Wiceprezes
Marcin Madej - Sekretarz
Agnieszka Kachel - Skarbnik
Bartosz Sitkiewicz - członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Krzysztof Balcerzak
Kamil Gęśla
Krystyna Beniger