Władze

ZARZĄD kadencji 2022-2026*

Łukasz Janczar - Prezes
Michał Chudziński - Wiceprezes
Marcin Madej - Skarbnik
Wojciech Nowakowski - Sekretarz
Agnieszka Kachel - Członek Zarządu
Krzysztof Domin - Członek Zarządu
Piotr Jurczyk - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Kamil Gęśla
Agnieszka Wojtysiak
Rafał Krystkiewicz

*(ze zmianą z dnia 18.07.2022)