PFKC Cup Tour

Rozgrywki o Puchar PFKC obejmuą wszystkie turnieje w danym sezonie organizowane pod patronatem Polskiej Federacji Klubów Curlingowych. W ostatnim roku były to:

  • Toruń Curling Cup

  • Mazury Curling Cup

  • Gliwice Curling Cup

  • Podhalański Turniej  Curlingowy o Puchar Wójta Gminy Czarny 

  • Turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego

  • Herman Cup

  • Silesian Grand Prix

  • Turniej o Czarny Kamień

  • Pomerania Curling Cup

Katalog turniejów nie jest jednak zamknięty i każde zawody, z wyjatkiem lig regionalnych i PLC objęte patronatem PFKC są brane pod uwagę do klasyfikacji Pucharu. Sezon w ramach którego naliczane są punkty zaczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca następnego roku.

W ramach cyklu wyróżnione są dwie kategorie turniejów:

a) Duże - rozgrywki krajowe, w których bierze udział co najmniej 14 zespołów.

b) Małe - rozgrywki krajowe dla poniżej 14 zespołów.

 

Dla każdego turnieju wyznaczona jest ranga stanowiąca sumę  wszystkich  rang   drużyn   startujących   w   turnieju  i jednocześnie będących uczestnikami Pucharu PFKC. Ranga drużyny to suma 4 najwyższych rang zawodników z jej  składu. Ranga drużyny to  z kolej isuma 4 najwyższych rang zawodników z  jej  składu. Ranga zawodnika to liczba punktów, które w poprzednim sezonie Pucharu PFKC zdobyła drużyna,  w  której  był  zgłoszony.

Ranking Pucharu PFKC tworzy się na podstawie liczby punktów zdobytych w turniejach, w zależności od liczby Dużych Turniejów w danym cyklu, w sposób następujący:

- do 5 włącznie - suma 100% najlepszego wyniku i 75% drugiego najlepszego wyniku

- dla 6 i 7 - suma 100% najlepszego wyniku, 75% drugiego najlepszego wyniku i 50% trzeciego najlepszego wyniku

- dla 8 i więcej - suma 100% najlepszego wyniku, 75% drugiego najlepszego wyniku, 50% trzeciego najlepszego wyniku i 25% czwartego najlepszego wyniku.

 

 

Rozgrywki o Puchar PFKC ma charakter otwarty to znaczy do udziału w nich mogą zgłaszać się zarówno drużyny męskie, żeńskie jak i mieszane.

Najlepsza drużyna cyklu otrzyma Puchar PFKC.

 

.