Wnioski o zmianę projektu Rozporządzenia Rady Ministrów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt kluczowego dla nas rozporządzenia, które nie przewiduje niestety możliwości organizacji rozgrywek curlingowych. Informujemy, że przesłalismy na adres legislacja.dez@mz.gov.pl stosowny wniosek.

"W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o dopisanie do treści ust. 15 i 16 „lodowisk krytych” (ew. z określeniem maksymalnej liczby osób na określoną powierzchnię).

Ponieważ są to obiekty zamknięte, administratorzy lodowisk są w stanie zapewnić przestrzeganie wszystkich ograniczeń i zaleceń w stopniu nie mniejszym niż właściciele pływalni i obiektów tenisowych. Umożliwienie działania lodowisk krytych pozostaje kluczowe dla uratowania wielu miejsc pracy w branży łyżwiarskiej, curlingowej, hokejowej, ale także w szeroko rozumianej rekreacji ruchowej.

W imieniu polskiego środowiska curlingowego

Zarząd Polskiej Federacji Klubów Curlingowych".

Za chwilę prześlemy do klubów prośbę, o przesłanie podobnych wniosków w imieniu klubów, możecie oczywiście wysłyłac swoje wnioski także indywidualnie - należy to zrobić do końca 8 lutego.