Witamy SKSG Korona Szczecin w PFKC!

SKSG Korona Szczecin członkiem wspierającym PFKC

Członkostwo wspierające zostało przyjęte Uchwałą Zarządu Polskiej Federacji Klubów Curlingowych Nr 1/09/2022 z dnia 13 września 2022 roku.

Działając w oparciu o par. 10 Statutu PFKC, na podstawie wniosku z dnia 24 sierpnia 2022r. wniesionego drogą elektroniczną przez SKSG Korona Szczecin oraz załączonych do wniosku dokumentów, Zarząd PFKC poddał pod głosowanie i rozpatrzył pozytywnie - wniosek o członkostwo wspierające w Polskiej Federacji Klubów Curlingowych.

Witamy kolejny klub w Polskiej Federacji Klubów Curlingowych, życzymy sukcesów sportowych oraz organizacyjnych!