Witamy ŁKSG w PFKC!

Łódzki Klub Sportowy Głuchych członkiem wspierającym PFKC.

Członkostwo wspierające zostało przyjęte Uchwałą Zarządu Polskiej Federacji Klubów Curlingowych Nr 1/02/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku.

Działając w oparciu o par. 10 Statutu PFKC, na podstawie wniosku z dnia 15 lutego 2022r. wniesionego drogą elektroniczną przez Łódzki Klub Sportowy Głuchych oraz załączonych do wniosku dokumentów, Zarząd PFKC poddał pod głosowanie i rozpatrzył pozytywnie - zwykłą większościa głosów - wniosek o członkostwo wspierające w Polskiej Federacji Klubów Curlingowych.

Witamy kolejny klub w Polskiej Federacji Klubów Curlingowych, życzymy sukcesów sportowych oraz organizacyjnych!