Walne Zgromadzenie Delegatów PFKC 11.06.2022r.

Działając w oparciu o par. 21 pkt 2 Statutu PFKC w relacji do par. 25 pkt 1 lit. h Statutu PFKC, Zarząd PFKC zwołuje zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Federacji Klubów Curlingowych (dalej WZD) za rok 2021.
WZD odbędzie się w sposób stacjonarny 11 czerwca 2022 roku o godz. 10:30, w Łodzi, przy ul. Śnieżnej 10 (w siedzibie Curling Łódź).
 

W załączeniu stosowna Uchwała Zarządu. Porządek i regulamin Obrad zostały przesłane do członków drogą mailową dnia 10.05.2022r.