Turniej o Puchar PFKC w Curlingu na Wózkach

Turniej o Puchar PFKC w Curlingu na wózkach zostanie rozegrany w dniach 10-11 września 2022 r. w hali curlingowej w Łodzi.

Dokładny harmonogram, system rozgrywek oraz wysokość wpisowego zostaną ogłoszone po zamknięciu zgłoszeń, zależnie o ich liczby. Turniej wyłoni drużynę, która uzyska nominację do reprezentacji na World Wheelchair Curling B Championship (WWhBCC) 2022, które odbędą się w dniach 3 – 10 listopada 2022 roku w Lohji w Finlandii. Start naszej reprezentacji w WWhBCC uzależniony jest od przyjęcia PFKC w poczet członków WCF podczas wrześniowego Kongresu.

PFKC zaznacza, iż obecnie nie dysponuje środkami finansowymi, umożliwiającymi pokrycie kosztów wyjazdu reprezentacji na te zawody, co oznacza, iż drużyna zwycięska Turnieju o Puchar PFKC w Curlingu na Wózkach będzie zobowiązana do pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów związanych z wyjazdem, pobytem oraz udziałem w MŚ-B w Finlandii – wycofanie się po 12 sierpnia 2022 r. wiązać się będzie z wysoką karą finansową na rzecz WCF.

W przypadku awansu reprezentacji do Mistrzostw Świata, drużyna zwycięska zachowuje prawo do udziału w tychże zawodach (planowanych na marzec 2023 r.).

Zgłoszenia do Turnieju o Puchar PFKC w Curlingu na Wózkach należy przesyłać na adres: pfkc@pfkc.pl w terminie do 8 sierpnia 2022 roku.