Solidarni z Ukrainą

W imieniu środowiska curlingowego wyrażamy solidarność z naszymi kolegami z Ukrainy, zarówno z mieszkającymi i trenującymi w Polsce, ale także z curlerami znajdującymi się w bezpośrednim niebezpieczeństwie na terenie zaatakowanego kraju. W tej trudnej sytuacji, deklarujemy gotowość do wsparcia ukraińskich sportowców w każdej formie. Liczymy, że sport, a curling w szczególności, pozostanie na zawsze miejscem przyjaznej rywalizacji pomiędzy wszystkimi narodami.

 

Від імені всієї керлінговоі спільноти хочемо виразити солідарність з нашими колегами з України, які тренуються та мешкають в Польщі, а також з керлінгістами, котрі знаходяться безпосередньо в небезпеці на теріторії заатакованої держави. В цій трудній ситуації ми декларуємо свою готовність підтримати українських спортсменов у будь-якій формі. Ми лічимо на те, що спорт, а особливо керлінг, завжди зостане тереном для мирної ревалізації між народами.