Ruszają zgłoszenia do Turnieju o Puchar PFKC juniorów!

W dniach 21-23.10.2022 planowane jest rozegranie turnieju o Puchar PFKC Juniorów w kategoriach kobiet i mężczyzn. Zawody odbędą się w hali Curling Łódź przy ulicy Śnieżnej 10 w Łodzi.

W przypadku przyjęcia PFKC do WCFu zwycięska drużyna otrzyma prawo do reprezentowania PFKC podczas Mistrzostw Świata Juniorów grupy B odbywających się w dniach 8-19.12.2022 w Finlandii, w miejscowości Lohja (mężczyźni grają w pierwszym tygodniu zawodów, kobiety w drugim; dokładne daty zostaną ustalone przez WCF).
Informujemy również, iż PFKC nie ma obecnie możliwości dofinansowania wyjazdu i udziału drużyny w MŚ. WCF dofinansuje koszty transportu maksymalnie dla 5 zawodników drużyny – szczegóły po uzyskaniu kwalifikacji i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez WCF.

Przyjmowane będą zgłoszenia składane wyłącznie przez kluby – nie przyjmujmy deklaracji bezpośrednio od zawodników czy drużyn.

Zgłoszenia - wraz z podaniem pełnego składu drużyny oraz dat urodzenia zawodników -   należy wysyłać na adres pfkc@pfkc.pl do 16 września 2022.

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy/czki, którzy nie ukończyli 21 roku życia do 30 czerwca 2022 roku.

Wpisowe do turnieju zostanie skalkulowane na podstawie ilości zgłoszonych drużyn i podane do wiadomości po zamknięciu listy.