Protest!

Polski Związek Curlingu od lat nie wywiązuje się z realizacji zadań, do których został powołany. Co więcej jego obecne działania szkodzą wizerunkowi curlingu w Polsce.

Sposób organizacji Mistrzostw Polski Par Mieszanych pokazuje, w jaki sposób PZC radzi sobie, a właściwie nie radzi, z przygotowaniem zawodów mistrzowskich, które ze względu na swoją rangę powinny być przykładem dla innych organizatorów curlingu w Polsce. Tymczasem mamy ten sam, co zwykle standard PZC - ogłoszenie terminu i miejsca zawodów niecały miesiąc przed terminem, brak szczegółowego regulaminu, w dodatku nie podano listy par, których zgłoszenie przyjęto, w związku, z czym nie wiadomo nawet czy para, która wpłaci wpisowe powinna to robić, gdyż może się okazać, że jej zgłoszenie nie zostało zaakceptowane.

Po raz kolejny PZC w organizacji Mistrzostw Polski zostaje zastąpione przez Polską Federację Sportów Zimowych. Następuje to w niejasnych okolicznościach, po postępowaniu, którego charakteru nie określono. Czy był to przetarg? Jeśli tak, to dlaczego brak jest wcześniejszego ogłoszenia o nim? Obecność we władzach PFSZ tych samych osób, co w kierownictwie PZC, skłania do pytania czy w relacji miedzy tymi organizacjami nie występuje konflikt interesów? Dodatkowo fakt, że opłaty startowe są przyjmowane na konto PFSZ powoduje, że nie jest to normalna relacja organizator-podwykonawca. Dlatego, że podwykonawca zwykle otrzymuje od organizatora określoną w umowie zapłatę za swoje usługi. A wpłaty od uczestników wpływają na konto organizatora W sytuacji, jaką mamy w przypadku Mistrzostw Polski, pojawić się więc może pytanie czy Polska Federacja Sportów Zimowych nie jest faktycznym organizatorem Mistrzostw Polski. Co stanowi naruszenie Ustawy o Sporcie, a także regulacji WCF.

Zarząd Polskiej Federacji Klubów Curlingowych postanowił wezwać do bojkotu Mistrzostw Polski Par Mieszanych. Pokażmy, że nie zgadzamy się z opisanymi wyżej działaniami i praktykami Polskiego Związku Curlingu!

Informacja o proteście zostanie przekazana do Ministerstwa Sportu, PKOL-u, a przede wszystkim do Światowej Federacji Curlingu. Pokażmy, że PZC w obecnym kształcie nie jest rzeczywistym reprezentantem środowiska curlingowego w Polsce!

Prosimy o informacje od zawodników i klubów, które zdecydują się przyłączyć do bojkotu.

Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że protest nie ma na celu tworzenia podziałów w środowisku curlingowym. Rozumiemy i szanujemy decyzje tych, którzy nie zdecydują się dołączyć do bojkotu. Celem każdego sportowca jest udział w rywalizacji sportowej, rezygnacja z niej jest dużym poświęceniem. Z tego też powodu Zarząd PFKC nie zdecydował się na wezwanie do bojkotu Mistrzostw Polski Mężczyzn i Kobiet oraz Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek. Jednak jeśli będą kluby lub drużyny, które zdecydują się również na bojkot tych zawodów to prosimy o informacje o tym. Dla wyżej wymienionych instytucji będzie to jeszcze mocniejszy dowód na brak akceptacji środowiska curlingowego dla działań PZC.

W tym sezonie planujemy również inne formy protestu, m.in. na zawodach pod patronatem PFKC będziemy zbierać podpisy pod petycją. O szczegółach będziemy jeszcze informować.

Los curlingu w Polsce w naszych rękach!

 

Zarząd PFKC