Orzeczenie Sądu Rejonowego o rozwiązaniu PZC

Dnia 23 sierpnia 2022 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił rozwiązać Polski Związek Curlingu oraz zarządzić jego likwidację.

Zgodnie z uzasadnieniem Sądu: "statutowe organy Polskiego Związku Curlingu nie wykonują swoich podstawowych obowiązków. W konsekwencji Związek w sposób uporczywy narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wyegzekwowanie od statutowych organów Uczestnika przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa wymagało i wymaga każdorazowo przez ministra sportu środków nadzorczych. Sytuacja taka ma miejsce od wielu lat."

Orzeczenie nie jest prawomocne.