Oświadczenie Zarządu PFKC

Koleżanki i Koledzy,

 

w ostatnich dniach Zarządowi Polskiej Federacji Klubów Curlingowych udało się dotrzeć do dokumentu pn.: „Program Naprawczy Polskiego Związku Curlingu” (pełna treść w załączniku). W dokumencie tym znalazło się między innymi zdanie na temat podziałów w środowisku, które wskazano jako jedną z przyczyn, która utrudnia działanie władzom PZC i powoduje, że „Program Naprawczy” musiał w ogóle powstać. Jako źródło podziałów władze PZC wskazują “Postawienie na pierwszym miejscu przez nowy zarząd na szkolenie młodzieży, rezygnacja z finansowania rekreacji oraz wykluczenie z powołań do kadry zawodników przypadkowych, nie spełniających kryteriów sportu wyczynowego, co spowodowało ostry podział w środowisku niosący za sobą działania nie mające nic wspólnego z prawdziwym sportem”.

 

Jest to zdecydowanie nieprawdziwy obraz sytuacji. Niestety, choć bardzo byśmy tego chcieli, ale w PZC nigdy
nie było dyskusji na temat tego, w jaki sposób rozwijać w Polsce curling, o tym co powinno być naszym priorytetem, a prawdziwą przyczyną istniejącego sporu jest brak demokracji w Polskim Związku Curlingu oraz brak poszanowania dla prawa.

Od 2010 roku władze PZC nie dopuszczają do udziału w Zjazdach Delegatów - reprezentantów zdecydowanej większości aktywnych klubów curlingowych, w tym klubów należących do PZC (bo nigdy legalnie członkostwa
nie pozbawionych). To powoduje, że obecne władze PZC nie są reprezentatywne dla środowiska curlingowego
w Polsce i nie mają legitymacji do kierowania polskim curlingiem.

Jeśli władze PZC chcą zakończyć spór, który - jak widać po tym co zostało zapisane w „Programie Naprawczym” - przeszkadza im w pracy dla dobra curlingu w Polsce, jako Zarząd PFKC proponujemy rozwiązanie.

 

Proponujemy, aby PZC niezwłocznie zwołał Zjazd Delegatów, podczas którego przeprowadzi wybory władz PZC -
z udziałem wszystkich aktywnych polskich klubów curlingowych i tylko tych klubów (w szczególności zwracamy
uwagę, że karate to nie curling).

Jako elementarne kryterium wyboru takich klubów proponujemy to, czy dany klub w ostatnich dwóch sezonach
tj. 2014/2015 oraz 2015/2016 wystawił przynajmniej jedną drużynę do przynajmniej jednego turnieju curlingowego bądź ligi z listy podanej niżej. Lista ta obejmuje wszystkie turnieje curlingowe organizowane w Polsce, których istnienie i rozegranie można bezspornie potwierdzić.

Na początku Zjazdu nowe kluby deklarujące wolę przystąpienia do PZC powinny zostać włączone w poczet członków związku, nabywając automatycznie prawa z tego wynikające.

Jako PFKC czyli organizacja reprezentująca obecnie większą część środowiska curlingowego w Polsce niż Polski wiązek Curlingu oczekujemy niezwłocznej reakcji na niniejsze oświadczenie ze strony władz PZC. Nalegamy
na podjęcie decyzji zgodnych z prawem, zasadami demokracji i dobrymi obyczajami obowiązującymi związki sportowe, których zadaniem jest m.in. dialog z własnymi klubami członkowskimi oraz realizacja wniosków postulowanych przesz większość.

 

 

Lista turniejów:

 

 • Mistrzostwa Polski
 • Mistrzostwa Polski Juniorów
 • Mistrzostwa Polski Mixtów
 • Akademickie Mistrzostwa Polski
 • Mentor Toruń Cup
 • Mazury Curling Cup
 • Gliwice Curling Cup
 • Turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego
 • Herman Cup
 • Turniej o Puchar Wójta Gminy Czarny Dunajec
 • Turniej o Czarny Kamień ŚKC
 • Silesian Grand Prix
 • Pomerania Curling Cup
 • Baltic Cup “Amber Stone”
 • Polska Liga Curlingu
 • Liga KKC
 • Bełchatowska Liga Curlingu
 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (oczywiście tylko te kluby które wystawiły drużynę w curlingu a nie na przykład karateków).

 

 

Lista klubów:

 

 • SCC “Wakuta”
 • GKS “Stoczniowiec”
 • Gdańsk Curling Club
 • Toruński Klub Curlingowy
 • Poznański Klub Curlingowy
 • Media Curling Club
 • City Curling Club
 • ISRS “Culani”
 • Warsaw Curling Club
 • POS Łódź
 • Bełchatowski Klub Curlingowy
 • Krakowski Klub Curlingowy
 • Śląski Klub Curlingowy
 • KŚ AZS Gliwice
 • KS Warszowice
 • WKSG Wars.

 

 

Z poważaniem,

 

Zarząd PFKC

Bartłomiej Schmidt - prezes

Łukasz Janczar - wiceprezes

Agnieszka Kachel - skarbnik

Marcin Madej - sekretarz

Bartosz Sitkiewicz