Oświadczenie PFKC po mediacjach z PZC i WCF

Drodzy Curlerzy,

Jak pewnie część z Was wie, w dniach 1-2 października odbyło się w Warszawie trójstronne spotkanie pomiędzy reprezentantami PZC, Zarządem PFKC i WCF. Warsztat ten był następstwem uzgodnień poczynionych w listopadzie zeszłego roku i wyraźnego polecenia WCF przywrócenia demokracji w polskim curlingu. Tematem warsztatów był nowy statut dla PZC i jego takie napisanie, aby nie działy się rzeczy, jak w przeszłości.

Reprezentantem WCF i mediatorem był Willie Nicoll – autor ostatnich zmian do statutu WCF, doświadczony działacz sportowy i Prezes Brytyjskiego Związku Curlingu (zrzeszającego Szkocję, Anglię, Walię i Irlandię Płn.). Niewątpliwy autorytet w kwestii statutów dla związków sportowych.

PZC był reprezentowany przez prezesa Andrzeja Jaworskiego, sekretarza generalnego Witolda Reka, przewodniczacego Komisji rewizyjnej Andrzeja Janowskiego i chwilami przez wiceprezesa Mirosława Wodzyńskiego.
PFKC był reprezentowany przez Agnieszkę Kachel, Kamila Gęślę, Marcina Madeja i Łukasza Janczara.

W dniu wczorajszym przeanalizowaliśmy cały statut i uzgodniliśmy szereg zmian, z wyjątkiem rozdziału trzeciego dotyczącego członkostwa. Pomimo prób mediacji podejmowanych przez reprezentanta WCF, nie udało się dojść do porozumienia. PZC nie chciało przyjąć do wiadomości, że chcemy dodatkowych warunków dla organizacji, które chciałyby być członkami zwyczajnymi (tj. posiadającymi prawo głosu na Zjazdach delegatów). Nasze postulaty obejmowały wprowadzenie jasnych kryteriów (np. uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym lub okres przejściowy do uzyskania pełnego członkostwa), które łatwo odróżniałyby organizacje zajmujące się curlingiem od tych fasadowych, które są członkami PZC dla zapewnienia głosów.

Dziś przed południem, w trakcie dyskusji nad rozdziałem trzecim, Prezes PZC Andrzej Jaworski oznajmił, że dziś rano (przed spotkaniem) Zarząd PZC przyjął w poczet członków PZC wszystkie kluby i organizacje, które kiedykolwiek aplikowały o przyznanie członkostwa – łącznie PZC wzbogaciło się dziś rano o 21 członków. Listę tych nowych członków opublikowaliśmy wcześniej.

Mimo wyraźniej prośby przedstawiciela WCF, działacze PZC nie przedstawili ani jednego z 21 wniosków członkowskich złożonych przez ww. kluby.

Jako Zarząd PFKC uznaliśmy, że w takiej sytuacji nie będziemy kontynuować dyskusji z PZC.

 

Pozdrawiamy

Aga, Marcin, Kamil, Łukasz