Nowe władze PFKC wybrane!

11 czerwca w Łodzi odbyło się Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Federacji Klubów Curlingowych za rok 2021. W Walnym wzięły udział niemal wszystkie kluby członkowskie. Podsumowane zostały wszystkie działania roku 2021, przyjęte zostało sprawozdanie finansowe oraz przegłosowano absolutorium każdego z dotychczasowych członków Zarządu. Prezes PFKC podziękował za działania w kończącej się kadencji za lata 2018-2022 w których Zarząd stanowili: Łukasz Janczar, Kamil Gęśla, Agnieszka Kachel, Marcin Madej, Michał Chudziński.

Część wyborcza przyniosła decyzję walnego o rozszerzeniu składu Zarządu w nowej kadencji z 5 do 7 osób (wraz z Prezesem). Delegaci jednogłośnie wybrali na prezesa ponownie Łukasza Janczara, do zarządu wybrani zostali: Krzysztof Domin, Marcin Madej, Michał Chudziński, Agnieszka Kachel, Piotr Jurczyk oraz Wojciech Nowakowski, którzy tego samego dnia, podczas pierwszego zebrania Zarządu uchwalili następujący podział stanowisk na lata 2022-2026:

  • Łukasz Janczar - Prezes
  • Agnieszka Kachel - Wiceprezes
  • Michał Chudziński - Wiceprezes
  • Marcin Madej - Skarbnik
  • Wojciech Nowakowski - Sekretarz
  • Krzysztof Domin - Członek
  • Piotr Jurczyk - Członek

Do nowej komisji rewizyjnej na lata 2022-2026 wybrani zostali: Kamil Gęśla, Agnieszka Wojtysiak, Rafał Krystkiewicz.

Trzecia część stanowiła panel dyskusyjny na tematy kluczowe dla głównych kierunków działania, spraw bieżących oraz przyszłości polskiego curlingu, a także rozgrywek ligowych.